Dezynfekcja

Zmniejszenie liczby drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu, tzn. nie zagrażającego organizmom żywym i produktom.

Odkażanie, zabicie form wegetatywnych i przetrwalnikowych drobnoustrojów (chorobotwórczych) przy użyciu metod fizycznych i chemicznych.

Czynniki fizyczne używane do dezynfekcji:

Para wodna – do dezynfekcji wcześniej oczyszczonego sprzętu, odzieży, unieszkodliwiania odpadów, używa się pary wodnej w temperaturze 100–105 °C pod zmniejszonym ciśnieniem (0,5–0,45 atm). Pary wodnej pod normalnym ciśnieniem używa się do odkażania m.in. wyposażenia sanitarnego.
Promieniowanie – do odkażania używa się promieni UV o długości fali 256 nm, które niszczą drobnoustroje w powietrzu i na niezasłoniętych powierzchniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *