Deratyzacja Warszawa

Mar-Tex – Deratyzacja Warszawa (inaczej odszczurzanie) to zwalczanie wszelkich szkodliwych gryzoni (szczury, myszy) za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek.

O konieczności zwalczania gryzoni w obiektach gastronomicznych i magazynach z żywnością mówi ustawa z dnia 13.09.1996r „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (Dz. U. z 1996 Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami).

Deratyzacja jest wykonywana nie tylko ze względu na ustawę, ale też ze względów estetycznych i ekonomicznych.

Biegające po magazynach szczury czy myszy nie tylko mogą zniszczyć zapasy, ale także przenoszą patogeny, drobnoustroje, grzyby, przyczyniają się do szerzenia chorób zakaźnych. Ich obecność np. w restauracji nie tylko odstraszy klientów ale odbije się także na dobrym imieniu firmy. Obecność jednego szkodnika w naszym otoczeniu oznacza ich większą liczebność wokół dlatego trzeba szybko reagować aby nie dopuścić do ich plagi.

Stały monitoring obiektu (deratyzacja warszawa) do 50 m2 od 80 zł (pełna dokumentacja techniczna prowadzona dla klienta).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *